Teamcoaching

hands-image

De fleste har vel erfart forskjellen på en gruppe individer og et team. Å få til et godt teamarbeid er en krevende oppgave. Som leder leverer du dine beste resultater gjennom andre, og de er basert på evnene til mange personer. Hvordan sikrer du trivsel, energi og eierskap til målene i din avdeling?

Hvilket utbytte kan teamet få?

Når teamet er samstemt om målet og har et felles verdisett er det oftest lettere å få til aktiviteter/beslutninger som «eies» av alle medlemmene i teamet – også derved bedre resultater samlet sett. Det vil mest sannsynlig gi økt motivasjon, arbeidsglede og samspill i teamet.

Hvordan foregår det?

Vi hjelper teamet å se fremover, og se det hele fra ulike sider. Vi både støtter og utfordrer teamet til å være konkret slik at man finner veien videre til målet. Dess større eierskap til målet, dess større eierskap til hva som skal til for å komme et skritt videre.

Vi skaper rom for at hele teamet involveres og at teamets samlede ressurser kommer frem – slik at teamet i større grad kan gjøre nytte av teamets iboende ressurser.

Samtalene er 100 % konfidensielle og følger ICF’s etiske retningslinjer. Dere får dokumentasjon på samtalene.

Vi kan tilby å gjennomføre det i våre lokaler eller hos din bedrift. Ta kontakt for tilbud.