Samtalepartner

balance-scales

Når er coaching nyttig?

Det kan være du står ved et veiskille og trenger å ta et valg. Det kan være at du har behov for å få løst opp i en krevende og fastlåst utfordring du ikke vet hvordan du skal løse, som for eksempel:

  • Balansen jobb, familie og fritid?
  • Valg av jobb/utdanning?
  • Sortering av tankene eller gjøremålene dine?
  • Oppgave du har utsatt lenge av ulike årsaker?
  • Relasjon med andre?

Hvilket utbytte kan du få?

Se for deg, at du har kommet et godt stykke videre med det du ønsker endring på. Du har kanskje til og med kommet helt i mål. Uansett, hva du har klart å løse opp i – så vil ofte hode og kropp bekrefte at det stemmer for deg. Da er mye av jobben gjort! Hvordan du skal få det til, kommer nesten av seg selv. Poenget er at når du vet hva du vil og ønsker, vil du lettere finne ut hvordan du skal gjøre det.

Hvordan foregår det?

Vi hjelper deg å se fremover, og se det hele fra ulike sider. Vi både støtter deg og utfordrer deg til å være konkret slik at du finner veien videre til målet. Det er du som eier målet ditt og hva som skal til for å komme et skritt videre – og du vil klare det ved hjelp av dine iboende ressurser. Disse ressursene hjelper vi deg å få frem, slik at du i større grad kan gjøre nytte av disse.

Den første samtalen bruker vi til å bli kjent med hverandre. Deretter fortsetter vi samtaler, enten på telefon/skype eller ansikt til ansikt – du velger selv. Større endringsprosesser vil trenge flere samtaler eller møter. Samtalene er 100 % konfidensielle og følger ICF’s etiske retningslinjer. Du får dokumentasjon på samtalen.

Samtalene kan gjennomføres i våre lokaler, annet egnet sted eller via skype