Outplacement

Et karriereomstillingsprogram

keyhole

Et arbeidsforhold tar slutt av mange årsaker, men felles for alle som må slutte i jobben er at veien videre må stakes ut på nytt. Dette er en personlig omstilling som for mange er en krevende fase, og den starter allerede når beskjed om avslutning er gitt. For noen starter en sorgprosess av det tapte, mens andre umiddelbart ser muligheten for å gjøre noe helt annet. For å lykkes best mulig i denne omstillingsprosessen handler det om å vite hvilke ressurser en besitter, hva en er god på og ikke minst hva en motiveres av og får energi av, for så stake ut en ny kurs.

Motus tilbyr sammen med dinHR karriereomstillingsprogrammet ‘Ny kurs’ over en 3 månedersperiode. Gjennom en slik ‘outplacement’ avtale bistår vi ansatte som avsluttes i jobben sin videre, gjennom coaching og karriereveiledning. Programmet er basert på individuelt tilpasset oppfølging i tiden etter avslutning av arbeidsforholdet, og består av modulene:

  1. Uten jobb – hva nå?
  2. Ny jobb
  3. Hva er viktig for deg?
  4. Drømmejobben!
  5. Handlingplan – veien videre!
  6. Individuell oppfølging

Målet med å bistå personer i å stake ut en ny kurs er at personene skal komme videre i karrieren og få en ny jobb innenfor sine kompetanseområder. Opplegget er individuelt tilpasset den enkeltes behov og bidrar til at personen får et overblikk over egne ressurser og kompetanse, en god oversikt over ulike muligheter i dagens arbeidsmarked, samt oppnå en mest mulig effektiv jobbjakt. Tiden uten jobb kortes ned, og en kommer raskere videre til riktig jobb, eller på annen måte får avklart ny kurs.

For arbeidsgiver vil det å tilby ansatte som må slutte et karriereomstillingsprogram et viktig rammeverk fra den dagen den ansatte står uten jobb. Å vite at den ansatte også er ivaretatt etter avslutning viser en god personalpolitikk, som også de gjenværende ansatte på arbeidsplassen vil oppleve positivt.

Programmet kan også leveres som bedriftsinternt opplegg.

Picture1