Om Motus

Motus bistår i utviklingsprosesser, både for privatpersoner og næringsliv. For privatpersoner handler dette om personlig utvikling og selvledelse. For næringsliv handler det om organisasjonsutvikling gjennom, for eksempel, individuell ledercoaching og teamcoaching.

Motus coaching eies og drives av Sissel Andersen. Sissel har betydelig erfaring i ledelse, omstilling- og endringsprosesser, salgslederfaget, endringsledelse, kommunikasjon, konflikthåndtering og personalledelse for både store og mindre grupper. Videre har hun lang erfaring fra toppidrettsmiljøet, både som utøver, trener og leder.

Formelle bakgrunn er økonomi-studier ved handelshøyskolen BI. Coachutdannelsen fra BI og Erickson Coaching Nordic og er Professional Coach og Team Coach. Er autorisert bruker av Structured Career Interview (SCI).

Motus er genuint opptatt av hva som driver og motiverer den enkelte. Hva som gir mening, energi, mestring og glede i hverdagen.

Samarbeid dinHR

Motus samarbeider med dinHR på produktene karriereveiledning og outplacement.

Hva er coaching?

Coaching er en 100% konfidensiell, kundefokusert samtale (ICF/Erickson definisjon på coaching):.

Ramme for coaching

  • Det er du som bestemmer hva som er målet ditt og hva du ønsker å ha ut av samtalene
  • Du er frisk, men ønsker en endring
  • Vår rolle er å bistå deg, utfordre deg og være din samtalepartner og/, eller din mentale trener.
  • Resultatet av din egen innsats over tid.