Karriereveildning

self-photo

Står du overfor et valg om ny jobb og er usikker på hva du skal gjøre? Er du utilfreds med nåværende jobb og ønsker en endring? Er du uten jobb? Nyutdannet? Eller rett og slett usikker på veien videre?

Karriereveiledning er både for deg som har klare ambisjoner og vet hvor du vil, og for deg som ikke er sikker på hva du ønsker eller passer til. Med å kjenne dine interesser, personlige egenskaper, ferdigheter, verdier og kompetanse vil du lettere kunne ta karrierevalg og være bevisst din karriereutvikling.

Omfang er 2 til 8 samtaler, men dette er individuelt. Første samtale er alltid en dobbeltime. Karriereveiledning kan gjennomføres i våre lokaler/annet egnet sted, eller som eVeiledning via Skype.

Vi benytter oss av Structured Career Interview (SCI). Dette er en strukturert intervjumal, altså et samtaleverktøy. Vi bruker også Work Interest Explorer (WIE) – et nettbasert verktøy for interessekartlegging, samt Cut-e testverktøyet ‘views’ for kartlegging av verdier, motivasjon og interesser.

Karriereveileder er underlagt taushetsplikt. Karriereveiledning utenom arbeidstid etter avtale.

Samarbeid dinHR
Motus samarbeider med dinHR på produktene karriereveiledning og outplacement.