Motus Coaching

Ditt mål er vårt hovedfokus.

Vi hjelper deg å se fremover, se det hele fra ulike sider. Vi støtter deg og vi utfordrer deg til å være konkret slik at du finner vegen videre til målet. Du eier målet og hva som skal til for å komme et skritt videre – ved hjelp av dine iboende ressurser.

self-photo

Vi er genuint opptatt av hva som driver og motiverer den enkelte. Hva som gir mening, energi, mestring og glede i hverdagen.
Vi er Erickson Profesjonell Coach og tilbyr individuell coaching og coaching av team/grupper.

Hvem er du?

Det kan være du står ved et veiskille og trenger å ta et valg.
Eller det kan være at du har behov for å få løst opp i en krevende og fastlåst utfordring du ikke vet hvordan du skal løse, som for eksempel:
• Balansen jobb, familie og fritid?
• Sortering av tankene eller gjøremålene dine?
• Oppgave du har utsatt lenge av ulike årsaker?
• Ditt eget lederskap?

Hvilket utbytte kan du få?

Du vet best hvilket utbytte du vil ha. Her er noen eksempler på hva du kan få ut av en samtale: • Et tydelig mål og konkret plan hvordan nå målet ditt • Økt motivasjon • Arbeidsglede og livsglede • Du får verktøy du kan bruke Uansett, hvilket mål du har, stort eller lite – kan én samtale bringe deg et skritt nærmere ditt du ønsker.

Team-coaching:

De fleste har vel erfart forskjellen på en gruppe individer og et team. Å få til et godt teamarbeid er en krevende oppgave. Som leder leverer du dine beste resultater gjennom andre, og de er basert på evnene til mange personer. Hvordan sikrer du trivsel, energi og eierskap til målene i din avdeling?

team-photo

Hva er coaching?

«ICF/Erickson definisjon på coaching: Coaching er en 100% konfidensiell, kundefokusert samtale».
Med andre ord, det er du som bestemmer hva som er målet ditt og hva du ønsker å ha ut av samtalene. Du er frisk, men ønsker en endring. Vår rolle er å bistå deg, utfordre deg og være din samtalepartner, eller din mentale trener. Som ellers, avhenger resultatet av din egen innsats over tid.
Les mer om definisjon av coaching her.

Hvordan foregår det?

Den første samtalen bruker vi til å bli kjent med hverandre. Deretter fortsetter vi samtaler, enten på telefon/skype eller ansikt til ansikt – du velger selv. Større endringsprosesser vil trenge flere samtaler eller møter. Coachingsamtalene er 100% konfidensielle og følger ICF’s etiske retningslinjer.

shake-hands